BHP

Nasza firma świadczy pełen zakres usług BHP w szczególności:

 1. Kompleksową obsługę firm w zakresie obowiązków służby BHP – zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy.
 2. Szkolenia wstępne BHP dla nowo zatrudnionych pracowników.
 3. Szkolenia okresowe w zakresie BHP wszystkich grup pracowniczych:
 • pracodawcy
 • osoby kierujące pracownikami
 • osoby wykonujące zadania służby BHP
 • nauczyciele
 • pracownicy inżynieryjno – techniczni
 • pracownicy administracyjno – biurowi
 • stanowiska robotnicze
 1. Opracowanie, aktualizacja i wykonanie pełnej dokumentacji w zakresie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w tym zapoznanie pracownika z Oceną Ryzyka Zawodowego jakie występuje na jego stanowisku pracy.
 2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków:
 • przy pracy,
 • w drodze do i z pracy,
 • traktowanych na równi z wypadkami przy pracy,
 • rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 1. Sporządzanie wymaganej dokumentacji powypadkowej, opracowanie wniosków z ich badania, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 2. Opracowanie tabel norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu ochrony indywidualnej, jak również zasad gospodarowania odzieżą.
 3. Doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania przepisów Prawa Pracy w tym spory i kontrowersje w relacji pracodawca – pracownik.
 4. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych BHP według wymagań
  PN-N-18001.